6 hàm hữu ích mà bạn nên biết trong Google Sheets (Phần 1)

Google Sheets là công cụ cực kỳ linh hoạt cùng vượt trội kết hợp giữa thiết lập và tính toán dữ liệu ở dưới dạng bảng tính. Nó hoạt động dựa theo tính năng đám mây, vì vậy nó đưa ra nhiều chức năng tương tác, thu thập các dữ liệu tự động, thậm chí  là kéo dữ liệu từ APIs bên thứ ba. Bạn thường làm việc với những bảng tính như  là Excel, iWork Numbers, Zoho Sheet hay Open Office Calc hẳn sẽ sử dụng Google Sheets thạt dễ dàng. Còn nếu  như bạn mới bắt đầu làm quen cùng Sheets, hay đang tìm hiểu  về chương trình Spreadsheet thì sau  đây là sáu hàm hữu ích dành cho dữ liệu của bạn.

  1. JOIN: Kết hợp từ trong Google Sheets

Hàm JOIN dùng để sâu chuỗi những giá trị thành một văn bản hỗ trợ thuận tiện hơn cho việc sử dụng. Hay đơn giản chính  là tổng hợp một vài giá trị chủ chốt hay một vài HTML. Gõ & để kết nối những giá trị của các ô khác nhau và dùng dấu ngoặc kép với bất kỳ văn bản nào mà bạn muốn chèn. Ví dụ, chúng ta dùng tới phép tính sau: =A1 & ” ” & B1 & ” and ” & A2 & ” ” & B2 và kết quả sẽ là “4 Apples and 5 Pears”

Dùn tới hàm JOIN là phù hợp nhất khi liên kết cho nhiều  giá trị. Bạn chỉ việc chỉ ra ký tự bạn cần thêm vào giữa những  giá trị và những  giá trị ô bạn muốn. Ví dụ: =JOIN(“,”,A1:A5) Chúng ta sẽ có: 1,2,3,4,5

  1. INDEX: Truy xuất giá trị ban đầu hoặc giá trị cuối

Với những dữ liệu cố định, các bảng tính sẽ càng hoạt động dễ dàng. Tuy nhiên, khi thêm những dữ liệu mới thường xuyên, tỷ dụ  như mỗi tuần thêm  vào dòng dữ liệu mới, sẽ cần chỉnh sửa liên tục nhằm duy trì hoạt động của những hàm trong bảng. Ví dụ, hãy nghĩ rằng bạn luôn phải tính sự biến đổi giữa ô cuối trong bảng cùng giá trị phía trước. Và thật khó để có được kết quả tính tại ô tương tự trong mỗi lần thay. Dùng hàm LAST gần như là rất phù hợp, nhưng không. Hàm INDEX mới chính là giải pháp mà chúng ta cần. Bởi nó giúp bạn truy tìm giá trị của một ô với cách xác định vị trí cột và dòng ở trong mảng điều kiện. =INDEX(A:A,1,1)

Kết hợp INDEX với COUNTA là bạn có thể tạo thành một phép tính để có thể truy xuất giá trị cuối cùng trong một cột. =INDEX(A:A,COUNTA(A:A),1)

(Còn tiếp)