6 hàm hữu ích mà bạn nên biết trong Google Sheets (Phần 2)

 3. Chèn dữ liệu vào Google Sheets

 1. Một trong các tính năng vượt trội của Google Sheets đó là hàm nhập. Hàm này cho bạn kéo dữ liệu từ những nguồn khác nhau như là XML, HTML, RSS – CSV vào trong bảng tính của mình phù hợp để nhập những danh sách các bài đăng ở trên blog, hàng tồn kho hay dữ liệu khác từ những dịch vụ khác. Ví dụ, bạn có thể nhập  được hàng loạt link từ URL như sau:

  =IMPORTXML(“https://en.wikipedia.org/wiki/Moon_landing”, “//a/@href”)

  Nhập nội dung danh sách hay bảng từ URL xác định dùng tới:

  =IMPORTHTML(“http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_India”, “table”, 4)

  Nhập RSS hay Atom:

  =IMPORTFEED(“http://news.google.com/?output=atom”)

  Nhập những nội dung của tâp tin CSV:

  =IMPORTDATA(“http://www.census.gov/2010census/csv/pop_change.csv”)

  Sự pha trộn giữa văn bản với những  tính năng tự động trong Google Sheet, hàm nhập dữ liệu sẽ trở thành công cụ mạnh để giúp sàng lọc với thiết lập dữ liệu từ các nguồn công cộng.

  1. Bảng Pivot

  Bảng Pivot là một hàm hữu dụng sau cùng tôi muốn nhắc đến trong bài này. Bạn có thể mở ra bảng Pivot với cách chọn dữ liệu bạn muốn dùng sau đấy kích Data > Pivot Table.

  Báo cáo Pivot giúp bạn dễ dàng nhập, phân loại, lọc với tổng hợp dữ liệu qua giao diện người sử dụng. Ví dụ, với bảng Pivot bạn sẽ có được kết quả tương tự giống như CountIF và SumIF cho toàn bộ các loại quả mà  chẳng dùng bất kỳ một phép tính nào. Ngoài đếm với tổng hợp, nó có khả năng tính những giá trị khác như trung bình, phương sai giống ảnh dưới đây.

  Bạn có thể sử dụng bảng Pivot để tái cấu trúc lại dữ liệu. Nhìn vào ảnh dưới đây, số hóa đơn nằm tại cột đầu tiên với mỗi cột sẽ là một loại quả. Sau đấy, từng ô chỉ số lượng từng loại theo như thứ tự.

(Còn tiếp)