6 hàm hữu ích mà bạn nên biết trong Google Sheets (Phần 3)

  1. Vlookup và Hlookup

Ví dụ sau  đây sẽ chứng minh được những hàm tìm kiếm trong Google Sheet là tốt nhất. Chúng cho phép tìm kiếm để cho chuỗi của một từ và sau đấy đọc giá trị sang cột hay dòng tương đương. Điều này thực sự có ích nếu bạn có những bộ dữ liệu khác nhau sở hữu cùng đối tượng  ở trong bảng tính. Ví dụ, những  dòng của dữ liệu về sản phẩm, nhân sự hay dự án.

Ở ví dụ sau đây, hãy nghĩ là bạn muốn theo dõi sự biến đổi số lượng táo, cam, lê trong tháng Giêng và tháng Hai. Thứ tự của các trái cây có sẵn thay đổi theo như từng tháng vì thế không được dùng tới phép tính trừ cho các ô.

Thay vào đấy, hàm Vlookup giúp tìm kiếm bảng dữ liệu theo một hàng dọc cho tới khi nó tìm ra được điểm chung của từ và sau đấy đọc theo hàng ngang để tìm được giá trị tương ứng  ở trong cột liền kề. Vlookup là viết tắt của Vertical Lookup bởi  nó tìm từ theo hàng dọc và sau đấy theo hàng ngang để cho ra một  giá trị trong khi Hlook up là viết tắt của Horizontal Lookup do nó tìm từ theo hàng ngang và sau đấy cho ra giá trị theo hàng dọc.

Đầu tiên, với Vlookup dùng bảng với phép tính sau:

=VLOOKUP(F2,$A$2:$B$6,2,false)

Trong đấy, “F2” giá trị cần tìm của “Apple” tại ô F2. Vì dùng Vlookup cho nên “$A$2:$B$6” của phép tính nhằm chỉ cho Google Sheet tìm dọc theo như bảng dữ liệu ở tháng Giêng. “2” chỉ ra tìm “Apple” tại cột thứ 2. “False” là giả định nếu như không tìm được giá trị tương đương, thì chúng bỏ qua  và sẽ tìm tại vị trí khác. Sau cùng, hoàn thành phép tính để tìm kiếm Apple ở trong bảng dữ liệu tháng Giêng  với truy tìm giá trị 1003  ở trong cột thứ 2.

Để tính ra sự thay đổi, chúng ta cần dùng hàm tìm kiếm ở tháng Hai trừ đi hàm tìm kiếm ở tháng một do đấy, có phép tính như dưới đây:

=VLOOKUP(F2,$C$2:$D$6,2,false)-VLOOKUP(F2,$A$2:$B$6,2,false)

Phép tính tìm kiếm thứ 2 giống như  là phép tính ở phía trên, nhưng lúc này chúng ta sẽ nhập dữ liệu tháng Hai và lấy chúng trừ đi dữ liệu tháng Giêng. Do vậy, viết phép tính để tìm kiếm của dữ liệu tháng Hai giống như của tháng Giêng chỉ là thay “$A$2:$B$6” cho “$C$2:$D$6”. Bây giờ ta sẽ lấy số lượng táo ở tháng hai (785) trừ đi số lượng  ở tháng Giêng (785) rồi truy xuất ra giá trị -218.

Tương tự , Hlookup sẽ biểu diễn hàm tương đương nhưng là dọc theo hàng ngang và  suy tìm theo như hàng dọc.

  1. COUNTIF và SUMIF trong Google Sheets

SUMIF và COUNTIF dễ dành hơn hàm tìm kiếm một ít. Nếu mệnh đề logic ở  trong CountIF hay SumIF là đúng, Google Sheets có thể đếm  được số lượng những  tình huống hay tổng hợp giá trị tương đương.

Xem ví dụ sau đây, bạn có thể đếm được số lượng táo được bán nhờ phép tính như sau:

=COUNTIF(B2:B10,”Apple”)

Nó thể hiệnra  rằng: Đếm số lượng những trường có từ Apple từ ô B2 tới B10.

Bạn có thể tính được tổng trọng lượng táo đã bán nhờ dùng hàm SumIF.

=SUMIF(B2:B10,”Apple”,C2:C10)

Nó tìm kiếm số từ Apple được nhập ở trong cột B sau đấy tính những giá trị tổng tại ô tương đương trong cột C.