Cách tính bán kính hình tròn

Bán kính hình tròn là khoảng cách từ tâm đường tròn tới đường tròn đó. Đường kính đường tròn là khoảng cách cả đường tròn, và có độ dài gấp đôi bán kính. Bạn thường phải tính toán bán kính đường tròn dựa vào các kích thước cho trước. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tính bán kính đường tròn khi bạn biết đường kính đường tròn, chu vi đường tròn, và diện tích hình tròn.

1 Tính bán kính khi biết đường kính

Đường kính của đường tròn là độ dài đoạn thẳng đi qua tâm đường tròn và cắt đường tròn tại hai điểm. Đường kính là đoạn thẳng dài nhất xuyên qua hình tròn, và chia hình tròn thành hai nửa bằng nhau. Độ dài đường kính cũng gấp đôi bán kính. Công thức đường kính là D = 2r, trong đó D là viết tắt của đường kính, và r là viết tắt của bán kính. Công thức tính bán kính hình tròn là r = D/2.

2 Tính bán kính khi biết chu vi đường tròn

Chu vi đường tròn là độ dài đường tròn đó, chu vi đường tròn là độ dài đoạn thẳng bạn có được khi bạn cắt hình tròn làm đôi. Công thức tính chu vi đường tròn là C = 2πr, với r là bán kính, và π là hằng số pi, hoặc 3,14…

Vậy thì để tính bán kính hình tròn khi biết trước chu vi ta sẽ tính theo công thức sau

r = C/2π

3 Tìm bán kính khi biết diện tích hình tròn

Diện tích hình tròn được xác định theo công thức A = πr2. Nếu ta viết lại công thức theo r, nó sẽ trở thành: r = √(A/π) 

Đó là 3 cách đơn giản nhất để bạn dễ dàng tìm bán kính của 1 hình tròn. Tùy từng bài tập mà điều khiện hay dữ liệu khác nhau, bạn nên chú ý để tìm bán kính đường tròn chính xác nhất nha.